บ้านไอหมอก 2

บ้านไอหมอก 2

บ้านไม้ไอหมอก 2

เป็นบ้านไม้เดี่ยว หันหน้าหาทะเลหมอก เช้าๆสามารถชมวิวทะเลหมอกได้อย่างชัดเจน


view