บ้านไอหมอก 4

บ้านไอหมอก 4

บ้านไอหมอก 4

บ้านพักครึ่งปูนครึ่งไม้ ขนาด 2 ชั้น ตั้งอยู่บนไหล่เขาสูง ด้านหน้ามองเห็นทะเลหมอกสบายๆ

view